Terminológiai lehetőségek

Ebből a rövid összefoglalóból megismerhetők az újítások, az adatbázis felületének megjelenése, szerkezete és használata.

A IATE fejlesztésének kezdete a es évek elejére tehető, az uniós intézmények számára től, míg a köznyilvánosság számára óta érhető el. A cél már a kezdetektől egy olyan dinamikus adatbázis létrehozása volt, amely segítséget nyújt az uniós jogszabályok többnyelvű megalkotásában, valamint abban, hogy bárki hozzáférhessen az uniós szakterület validált terminológiai adataihoz.

Az adatbázis jelenleg több mint terminológiai lehetőségek millió terminust tartalmaz, amelyhez több mint 1,2 millió bejegyzés tartozik.

A terminusok és a hozzájuk kapcsolódó információk az Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén elérhetők. Ahogy a lenti diagramon is látható, az Unió fő munkanyelve, az angol vezet a terminológiai lehetőségek számát tekintve, míg a magyar nyelv a huszadik helyen áll 50  bejegyzéssel. A IATE mára szinte az egyedüli uniós terminológiai referenciaforrássá nőtte ki magát nemcsak a nyelvi szakemberek számára, hanem a nemzeti szakértők, politikai tanácsadók, a közigazgatásban dolgozók, a kutatók és a különböző területen jelen lévő magáncégek számára is.

Népszerűségét a lekérdezések száma is bizonyítja, amely évente 50 millióra tehető. Az uniós terminológiai adatbázis mostani verziójának fejlesztési munkái két évig tartottak.

hogyan lehet pénzt keresni az internetes portálon

Mostanra elmondható, hogy az adatbázis a lehető legmodernebb terminológiai lehetőségek képviseli, ami egyrészt a keresési módok és ezek eredményének szűrési lehetőségeiben, másrész abban mutatkozik meg, hogy lehetőség van más rendszerekkel például fordítástámogató szoftverekkel összekapcsolni nyilvánosan elérhető API-kon Application Programing Interfaces keresztül.

További integrálási lehetőséget jelent, terminológiai lehetőségek a teljes adatbázist le lehet tölteni TBX formátumban. Nem feltétlenül érdemes azonban a teljes adatbázist betölteni akármelyik fordítástámogató eszközbe, hiszen ennek kezelése meglehetősen erőforrásigényes, így jelentősen lassúvá válhat a keresés. Ennek elkerülésére több megoldás is rendelkezésre áll: az első a már említett API-kon keresztüli elérés, ahol terminológiai lehetőségek adott program közvetlenül kapcsolódik a IATE szerveréhez, ahonnét lekérdezi az adatokat.

A másik megoldás, hogy nem a teljes adatbázist töltjük le TBX formátumban, hanem annak csak szűrt változatát. A fejlesztési munkálatoknak további, látható eredménye is van: a megújult felhasználói felület sokkal könnyebb navigációt tesz lehetővé, emellett nagymértékben javultak a hozzáférési lehetőségek, így a fogyatékkal élők is nagyobb hatékonysággal képesek használni az adatbázist.

Emellett a felhasználói felület rugalmas kialakítása is megvalósult, így a rendszert többféle platformon pl.

Kezdőképernyő és szerkesztési elvek

Kezdőképernyő és szerkesztési elvek Az adatbázis kezdőképernyője tartalmazza a IATE-val kapcsolatos fontosabb információkat, illetve itt lehet beállítani az alapvető keresési paramétereket. A kezdőképernyő alján található általános statisztika számot ad az adatbázisban megtalálható bejegyzések, illetve terminusok számáról, így nyomon lehet követni, hogy milyen mértékben bővül az adatbázis tartalma.

Ezeket jelenleg csak időszakosan frissítik, de a tervek szerint a későbbiekben valós idejű statisztikai adatokat fognak itt megjeleníteni. Az adatbázis felhasználói felülete mind a 24 hivatalos nyelven elérhető, amelyet a képernyő jobb felső sarkában lévő, kétbetűs nyelvkódot kiválasztva lehet megváltoztatni.

Ahogy már korábban is említésre került, a felület hozzáférhetőség is javult: egyrészt az adatbázist lehetséges egérmentesen, csakis a billentyűzet segítségével használni, valamint a fogyatékkal élők számára elérhető a képernyőfelolvasási funkció is. Ezt terminológiai lehetőségek további kisegítő lehetőségeket a jövőben is fejleszteni terminológiai lehetőségek. A IATE kialakítása és szerkesztési elve megfelel a terminológiai adatbázisoknál megszokottaknak: nem általános szótárról van szó, hanem kimondottan az uniós kontextusban használatos fogalmakat és az azokat jelölő terminusokat, valamint a hozzájuk kapcsolódó információkat gyűjti össze és írja le.

Keresés az adatbázisban

Fontos szempont a bejegyzések megbízhatósága, az adatbázis minél több információt biztosít ahhoz, hogy a felhasználók képesek legyenek megítélni, hogy az adott terminus vagy a hozzá kapcsolódó információk valóban megfelelőek és hitelesek-e. Az adatbázis adatstruktúrája a fogalomalapú megközelítés mentén szerveződik, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ideális esetben az egyes fogalmakat a hozzájuk kapcsolódó egyetlen bejegyzés fedi le.

Mivel a IATE korai terminológiai lehetőségek úgy jöttek létre, hogy a különböző nemzeti terminológiai adatbázisokat olvasztották egybe, számos duplikátum található a rendszerben. Ezekre részletesebben a későbbiekben térünk ki.

Ki készít terminológiai adatbázist?

Az egyszerű keresésnél a keresési kulcsszó beírása után a felhasználónak meg kell adnia, hogy mi a forrásnyelv vagyis milyen nyelvű a keresési kulcsszó pénzt keresni tanácsadással, és ezt milyen célnyelven vagy célnyelveket kívánja megjelenítteteni.

A keresés megkönnyítésére a terminológiai lehetőségek az ötödik leütéstől automatikusan egy legördülő menü formájában megmutatja az adatbázisban elérhető lehetőségeket. Emellett lehetőség van még a forrásnyelvi terminus típusának meghatározására, így lehet keresni a terminusok, terminológiai lehetőségek rövidítések, a kötött szókapcsolatok, képletek és rövid változatok között. A részletes keresési mező alján pedig témakör szerinti szűrésre is van terminológiai lehetőségek.

Keresési eredmények A keresési eredményeket a rendszer relevancia szerinti sorrendben jeleníti meg.

opciók típusai opciók opció stílusok

A keresési kritériumoknak megfelelő eredmény az alábbi információkkal jelenik meg: a terminus azonosítója Kártyaszámdomén Témakörmelyik intézményhez tartozik a bejegyzés, a speciális státuszú-e a bejegyzés ezt a bal felső sarokban megjelenő fehér csillag jelzia nyelvfüggetlen szintre vonatkozó speciális információ a terminus életciklusa, eredetea keresésben szereplő forrás- és célnyelv, illetve a vezérnyelv anchor languageamennyiben elérhető.

A találatok információi a keresési nézetben is kibővíthetők, mint ahogy azt az alábbi kép szemlélteti: Teljes bejegyzés megtekintése Ha a keresési oldalon terminológiai lehetőségek terminus azonosítójára kattintunk, a teljes bejegyzést a forrás- és célnyelv ek en egyaránt megjeleníti. Lehetőség van arra, hogy a forrás- és célnyelvi változatokat egymás alatt jelenítsük meg, terminológiai lehetőségek a fenti kép is mutatja, de lehetőség van az egymás melletti megjelenésre is, amint azt a lenti képen is látható.

piros zöld gyertya stratégia bináris opciókhoz

Ebben a nézetben mutatkozik meg a legjobban, hogy az adatbázis szerkesztési szintjei pontosan hogyan is épülnek fel, illetve milyen adatkategóriákat tartalmaznak. Nyelvfüggetlen szint Language-Independent Level — Lil Ez a kategória tartalmazza a teljes bejegyzésre vonatkozó metaadatokat. Innét terminológiai lehetőségek információkat többek között a fogalommal kapcsolatos olyan adatokról, mint a domén vagy az eredet. Ezek az a nyelvfüggetlenek, vagyis minden nyelvű bejegyzésre érvényesek.

Ezen terminológiai lehetőségek szinten a következő adatkategóriák találhatók meg: Témakör domén : az a szakterület, amelyhez a fogalom tartozik. Egy fogalom átalagoson 1—3 domén alá sorolható be, amelyek mind az EuroVoc tezauruszban meghatározott szintekhez sorolhatók be. Témakörhöz kapcsolódó megjegyzés: az előző IATE verzióból származó adat, további speciális információkat jelöl a kontextussal kapcsolatban.

Kiemelt bejegyzés: a tagállami adatbázisok összeolvasztása eredményeképpen létrejött duplikátumok közül a preferált bejegyzést jelöli csillaggal. Eredet: azt jelöli, hogy a fogalom ország- vagy EU-specifikus-e.

pénzkeresés az interneten javításokon

Megjegyzés az eredettel kapcsolatban: további információkat jelöl a fogalom nemzeti vagy földrajzi eredetével kapcsolatban. Életciklus: három címke jelenhet meg itt a fogalomra vonatkozóan. Kereszthivatkozások: itt lehet jelölni, ha a kapcsolatot más bejegyzésekhez.

Dr. Rétsági Erzsébet - Általános iskolai testnevelés helyzete - Elvek és valóság

Mellékeltek: a bejegyzéssel kapcsolatos dokumentumok vagy grafikonok. Megjegyzések a mellékletekkel kapcsolatban: a fenti kategóriában szereplő anyagok leírás. Nyelvi szint Language Level — LL Az itt található kategóriák a fogalomhoz kapcsolódó, az terminológiai lehetőségek nyelven íródott adatokat tartalmazzák, és minden ahhoz terminológiai lehetőségek nyelvhez tartozó terminusra vonatkoznak. Itt található a legfontosabb kategória, vagyis a definíció, amelynek ideális esetben hasonlónak kellene lennie, és igazából az egyel magasabb, nyelvfüggetlen szinten kellene megjelennie.

Ez a harmonizált fogalmak esetén meg is tud valósulni, de mivel számos fogalom más jellemzőket mutat az egyes tagországokban, ezen a szinten lehet a legpontosabban leírni az adott nyelvhez tartozó fogalommeghatározást.

Ezen a szinten a következő adatkategóriák találhatók: Nyelvi kód: az egyes nyelvek kétbetűs kódja. Előbbi a terminológiai lehetőségek jelöli, amely elsősorban taxonómiai az állat- és növényvilág nevei és jogi szakkifejezéseknél fordul elő, míg utóbbi a többnyelvű megnevezéseket jelöl, és nyelvfüggetlen kódokra utal, pl. ISO szabványszámok, kémiai képletek, bizonyos mozaikszavak és rövidítések. Anchor language vezérnyelv : ehhez a nyelvi bejegyzéshez igazítják a többi nyelv bejegyzéseit is.

Ilyen esetben a definícióknak is a vezérnyelv definíciójához kell igazodniuk a lehető legnagyobb terminológiai lehetőségek. Országspecifikus fogalmak esetén az adott nyelv lesz a vezérnyelv, míg taxonómiai bejegyzéseknél opciók görögök latin lesz ez. Definíció: a definícióknak világosnak és tömörnek kell lenniük.

bizonyított kereset az interneten

Definíció referenciája: a definíció forrása. Kötelező kategória, ha a definícióban szerepel valamilyen adat. Nyelvi megjegyzés: a fogalomhoz kötődő bármilyen releváns információ, pl.

Terminológiai lehetőségek megjegyzés referenciája: a fenti adatok forrása. Mellékletek: a nyelvi szinthez kapcsolható releváns dokumentumok vagy grafikák. Megjegyzések a mellékletekhez: a fenti anyagok leírása. Terminusok szintje Term Level — TL A legalacsonyabb szint az adott nyelv konkrét terminusaira vonatkozik. Az adatbázison belül lehetőség van több terminust megadni nyelvenként vagy adott esetben a terminus rövidítését, ahogy a fenti képen is terminológiai lehetőségek.

Minden terminusnak az adott fogalomhoz kell kapcsolódnia és külön kell őket bevinni — ez a terminusautonómia elve, vagyis az az irányelv, hogy az ugyanahhoz a fogalomhoz tartozó terminusokat külön kell dokumentálni.

Ezen a szinten a következő adatkategóriák találhatók: Terminustípusok, amelyek az alábbiak lehetnek: Terminus: a fogalom jelölője az terminológiai lehetőségek nyelven, amely lehet akár egy vagy több szó, vagy akár tulajdonnév is.

Rövidítés Kifejezés: olyan kifejezések tartoznak ide, amelyek szigorú értelemben véve nem terminusok, de amelyeknek van bevett fordításuk, vagy amelyek fordítása adott esetben gondot okozhat Képlet: kémiai vagy matematikai képlet és más tudományos kifejezés, amelyeket lehetőleg a nemzetközi szabványok figyelembevételével kell írni.

Megújult az Európai Unió terminológiai adatbázisa, a IATE – A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa

Rövid változat: pl. Az olyan terminusokat is ide lehet sorolni, amelyek rövidítéseket tartalmaznak. Értékelés: a terminusok használatához kötődő információk az egyik legfontosabb elemei az adatbázisnak.

Ezek segítségével nyomon lehet követni, hogy mely terminusok használatát részesítik előnyben, és melyeket érdemes inkább másként használni.

  1. A legegyszerűbb bináris opciós rendszer

Ez funkció mutatja meg, hogy az adatbázis nem pusztán leíró deskriptívhanem bizonyos tekintetben előíró preskriptív jellegű is. Megbízhatóság: a IATE adatbázisnak terminológiai lehetőségek fontos része, amely megmutatja, hogy a terminológiai információk milyen minőségű forrásból származnak, valamint azt is jelzi, ha esetleg a megjelenített adat a korábbi, tagállami adatbázisokból származik-e.

hogyan lehet pénzt keresni a goán

A megbízhatóságot 1-től 4-ig terjedő csillagokkal jelölik. Terminus referenciája: milyen forrásból származik a terminus.

Mikor érdemes terminológiai adatbázist használni?

Ez a kategória támasztja alá a megbízhatóság kategóriájában megadott csillagok számár. Megjegyzés: a terminusra vonatkozó megjegyzések. Megjegyzés referenciája: a fenti megjegyzés forrása. Kontextus: a terminus használatát szemléltető szövegrészlet. Hasznos kategória, főleg, ha nincs definíció. Kontextus referenciája: a fenti kategória forrása. Nyelvhasználati tudnivalók: a terminus használatára vonatkozó információk, pl. Nyelvhasználati tudnivalók referenciája: a fenti kategória forrása.

Regionális használat: melyik területen melyik terminust használják, pl. Regionális használat referenciája: a fenti kategória forrása. Nyelvtani információk: a terminusra vonatkozó alapvető nyelvtani információk, úgymint, szófaj, nyelvtani nem amennyiben terminológiai lehetőségek. A IATE terminológiai lehetőségek változatának fejlesztése folyamatban van: a következő frissítést előreláthatólag januárjában teszik közzé, amelyet a jövő év során még számos újítás fog követni.

Fontos információk