Mik a pénzügyi lehetőségek

Mik a legjobb befektetési lehetőségek a magyar tőzsdén? - Pénzügyi Fitnesz

Látták: Átírás 1 1.

A Pénzügyi Piacok Fajtái

A a vállalat vezérigazgatójának utasítása B a piaci kamatláb változása C a kötvényben meghatározott feltételek 2 Az alábbi típusú portfoliók közül melyik jár a legmagasabb kockázattal? A a kiegyensúlyozott portfolió B a klasszikus portfolió C a növekedési portfolió 3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún.

A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 4 Hosszú távon az alábbiak közül milyen típusú befektetés várható hozama lehet nagyobb? A a bankbetété B az államkötvényé C a részvényé 5 Az alábbiak közül - az általános megítélés szerint - melyik tekinthető a legkockázatosabb befektetésnek? A az állampapír befektetési alap B a döntően részvényekbe fektető befektetési alap C a vállalati kötvényekbe fektető befektetési alap 6 Az alábbi meghatározások közül melyik IGAZ az ún.

Befektetések

A A pénzügyi piac a pénz előállításának helyszíne. B A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne. C A pénzügyi piac a megtakarítások keletkezésének helyszíne. A részvény, kincstárjegy, bankbetét B vállalati kötvény, államkötvény, bankbetét, részvény C bankszámla követelés, államkötvény, vállalati kötvény, részvény 8 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési jegy nettó eszközértéke kiszámításának módját!

A A megtakarítások felhasználói és a mik a pénzügyi lehetőségek közötti csere közvetítését. B Az áruk és szolgáltatások felhasználók közötti elosztását.

Mik a legjobb befektetési lehetőségek a magyar tőzsdén?

C A direkt gazdaságirányítási rendszer működtetését. A a kiegyensúlyozott portfólió B a klasszikus portfólió C a növekedési portfólió 2 11 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési alap hozamát!

A Az alap tőkenövekményének azon része, amit a befektetési alapkezelő a kezelési szabályzat szerint a befektetési jegy tulajdonosok számára kifizetni köteles. B Az alap tőkenövekményének azon fix része, amit a befektetési alapkezelő a forgalmazók részére a tőkepiacról szóló évi CXX.

C Az alap tőkenövekményének azon része, amit a befektetési alapkezelő a letétkezelő részére kifizetni köteles.

a bináris robotokról

A a kockázatszétterítést B a kockázat porlasztását C befektetési csomag létrehozását különböző pénzügyi eszközökből 13 Kérem, válassza ki az alábbiak közül a befektetési jegy tulajdonosát megillető jogokat!

A A befektetési alap hozamából való részesedés. B Az alapkezelőtől napi tájékoztatás kérése. C Az alapkezelő felszámolása esetén extra hozam követelése.

szürke pénz az interneten

A a lekötött bankbetét kamatlábára B az államkötvény mik a pénzügyi lehetőségek C a részvény osztalékára 15 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyik tartozik a polgári jog szempontjából a vagyontárgyak közé? A a bankszámla B a biztosítási szerződés C az ingatlan 16 Mikor jött létre Magyarországon az állampapírok ún.

A Közvetlenül a rendszerváltás után, januárjában. B januárjában. C A Budapesti Értéktőzsde alapítását követő 2. A Minél rövidebb időben, lehetőleg pár napban. B Mivel a középtávú befektetésnél lehet mik a pénzügyi lehetőségek legnagyobb a hozam, így éves időtávban.

Megtakarítások

C Hosszú távú befektetéseknél érdemes részvényekbe fektetni. A a másodlagos értékpapírpiac B az elsődleges értékpapírpiac C a Közös Piac 19 Az alábbiak közül mi a pénzügyi piac feladata? A A pénzügyi piac feladata a gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök eljuttatása a felhasználókhoz.

Nagy bróker összehasonlítás 2018 és KBC alternatíva külföldön - Pénzügyi Fitnesz 033

B A pénzügyi piac feladata a mezőgazdaságban keletkező megtakarított pénzeszközök eljuttatása a felhasználókhoz. C A pénzügyi piac feladata a pénzügyi szektorban keletkező megtakarítások eljuttatása a felhasználókhoz. A jelentős kockázattal jár B fix kamatjövedelmet biztosít C hosszabb távon magasabb hozam realizálható 3 21 Az adózással, a tartalékolással és a befektetésekkel kapcsolatos kérdésekben az alábbiak közül melyik jogterület szabályai a mérvadók? A pénzügyi jog B Polgári Törvénykönyv C társasági jog 22 Minek nevezik azt a csomag -ot eredetileg tárcá -tamit az egyes befektetők által birtokolt különböző típusú kockázatú, hozamú stb.

A portfólió B tőzsdeindex C díjtartalék 23 Az alábbiak közül kik tartoznak a gazdaság alapvető nagy szereplői közé? A a lakosság háztartások B a vállalatok mik a pénzügyi lehetőségek más néven üzleti szektor C mindkettő 24 A pénzügyi piac elsődleges feladata: A A gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök szélesebb értelemben vett megtakarítások mik a pénzügyi lehetőségek, tőkék eljuttatása a felhasználókhoz.

B A gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök szélesebb értelemben vett megtakarításoktőkék eljuttatása a bankokhoz, biztosítókhoz C A gazdaságban keletkező szabad pénzeszközök szélesebb értelemben vett megtakarításoktőkék eljuttatása a lakossághoz. A állami szektorban B lakossági szektorban C vállalati szektorban 26 Mit fejez gyorsan és egyszerűen pénzt keresni az ún.

  1. Hol lehet pénzt keresni gyors diák
  2. Szerző: Mészáros Péter máj 27, Ingyenes cikk tartalom 4 hozzászólás Elég sokat foglalkoztam már a külföldi, főleg amerikai tőzsdei cégekkel, de mi a helyzet a magyar tőzsdével?

A A ténylegesen kifizetett kamat nagyságát. B A felkamatoztatott összeg vásárlóerejének a növekedését.

  • Legjobb 15 befektetési lehetőség ban | viccdoboz.hu
  • Rendszeresen vizsgálja felül a tervet, hogy az továbbra is megfelel-e a befektetéssel kapcsolatos elvárásainak!

C A nominál kamat és az infláció különbségét 27 Az alábbiak közül mivel lehet leginkább csökkenteni a befektetés kockázatát? A Azzal, ha csak egyfajta részvényt vásárolunk. B Azzal, ha csak államkötvényt vásárolunk. C Befektetési jegyet vásárolunk 28 Mit jelent a likviditás?

bináris opciók valós optonok

A kintlévőség B elszámolás C elszámolhatóság D azonnali fizetőképesség 29 A gazdaság szereplőit három nagy csoportba oszthatjuk: a lakosságra, a vállalatokra vagy más néven üzleti szektorra és az államra. A igaz B hamis 4 30 Mit értünk a pénzügyi matematikában tőkén?

A Azt a pénzmennyiséget, amit időszakonként a hitelintézet a hozzá betett, felhalmozott pénz után fizet, mint annak használati díját. B Százalékban kifejezett pénzmennyiséget a kamathoz képest időszakonként, általában évente. C Azt a pénzmennyiséget, amelyet a tulajdonos másra általában egy hitelintézetre bízott, hogy forgassa és kamatoztassa.

A szervezett tőkepiac B nem illetve kis mértékben szabályozott piac C az árutőzsde 32 Az értékpapírpiacnak és a pénzpiacnak nincsen közös eleme. A a felek szabad döntésén alapul B közjogi, társadalmi kategória C írásbeliség nem kötelező 34 A felsoroltak közül melyik NEM tartozik az egyéni öngondoskodás formái közé?

A önkéntes nyugdíjpénztári tagság B üzleti biztosítások C állami nyugdíjrendszer 35 Mi jellemzi az állami, társadalombiztosítási rendszert az alábbiakban felsoroltak közül?

A törvényileg kötelező, nincs írásbeliség B pénzügyi szemléletű, a nyereségorientáltság dominál C szerződéssel, vagy tagsági viszony alapján jön létre 36 Melyik fogalom NEM tartozik a társadalombiztosítás jellemzői közé? A az írásbeliség kötelező B mik a pénzügyi lehetőségek célú C törvényileg kötelező 37 Mi a diverzifikáció?

A A befektetendő pénz megosztása többféle befektetési forma között.

A megtakarítás fontos

B A portfolió hozamának növelése. C A részvénysúlyos befektetés kötvénysúlyos befektetésbe való átirányítása. A külföld B háztartások C állam 40 A nettó hozamráta a költségekkel csökkentett, befektetett tőkén felüli pénzbevétel a befektetett tőke százalékában kifejezve. A A befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését, kezelését végzi, megállapítja a nettó eszközértéket, továbbá vezeti az alap bankszámláját és értékpapírszámláját.

Befektetések típusai, kockázatai, jellemzői

B A befektetési döntések meghozatalában nyújt segítséget tanácsadóként. C Befektetési döntéseket hoz, befekteti a befektetési alap vagyonát a törvénynek és az alapkezelési szabályzatnak megfelelően. A A tevékenységi körtől függ. B 2 milliárd forint. C 1 milliárd forint. A a bankrendszer B mik a pénzügyi lehetőségek biztosítók C az állam 4 Az alábbiak közül melyek a hitelintézetek fajtái?

Befektetés, megtakarítás

A bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek B bankok, biztosítótársaságok, szakosított hitelintézetek, takarékszövetkezetek C központi bank, kereskedelmi bankok, biztosítótársaságok 5 Az alábbiak közül melyik állítás NEM igaz az intézményi befektetőkre? A A kockázatmegosztás. B A nagy volumen.

opciós kereskedési spreadek

C Az, hogy kizárólag részvénytársasági formában működhetnek. A az alacsonyabb kockázat általában alacsonyabb hozamot eredményez B minél alacsonyabb a kockázat, annál magasabb a hozam-elvárás C semmilyen összefüggés sincs 7 Befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő szolgáltatás végzéséhez szükséges-e a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye?

A Igen, minden esetben. B Nem. A Igen, bárki. C Igen, a biztosítók.

új nyereséges bináris opciós indexelők

Fontos információk