A bináris opciók pontos visszafordítási mutatója, A távmérő jelek értelmezése

a bináris opciók pontos visszafordítási mutatója

Egyszerűen beállítja a printer laphosszát n-re ra vagy bármely, a parancs után definiált-hosszra. Ha a :HELP funkciót hívjuk meg, kiíródik a pillanatnyilag elérhető bővítések listája. Forrásszöveg fordítás A,s Pl: A,opciók Egyszerűen lefordítja a forrásszöveget az első sorától kezdve, figyelembe véve a parancssorban kiadott opciókat; további részletek a 2.

Buffer terület B Pl: B Ez a parancs a szöveg vége és a memória eleje közti terület nagyságát írja ki decimálisan.

Ezt a területet a textfile használja editálás alatt, a szimbólum tábla és az object pedig fordítás alatt. Ahogy a textfile nagysága nő, ez a buffer csökken.

Ha elfogy a buffer terület túl sok szöveg bevitele miatt vagy a fordítási idő alattmegjelenik a 'No Room!

a bináris opciók pontos visszafordítási mutatója

Időnként hasznos lehet a GEN által használt fölső memóriahatár értékének megváltoztatása. Ez a T paranccsal tehető meg, amely szükség esetén csökkenti vagy növeli az elérhető memóriaterületet, esetleg még szegmenst is lefoglal vagy felszabadít.

a bináris opciók pontos visszafordítási mutatója

Ezzel a paranccsal be lehet állítani a GEN által használt memóriaterület legmagasabb pozícióját. Általában a GEN két szegmenst foglal le egyet az 1. Ez az érték a T parancs használatával durván ra decimális lecsökkenthető. A kezdeti érték laphatárokat lép át, így ha lejjebb visszük a határt a kapcsolódó szegmens felszabadul; így lehet a rendszer segítségével szabaddá téve, újabb szegmenseket használni, mondjuk ha az assembler programban meg akartunk nyitni egy grafikus képernyőt és azt vizsgálni.

Ha a későbbiekben a T parancsot használjuk az elérhető bufferterület növelésére, a szegmensek szükség szerint újra lefoglalódnak; ne felejtsük el az assembler programban megnyitott csatornákat lezárni, így a rendszer az ezek által használt szegmenseket felszabadítja, hozzáférhetővé válnak a GEN számára.

Indikátorok használata bináris opciók kereskedelméhez. Pontos tárcsa jelzők a bináris opciókhoz

A és közti részt a rendszer nem tudja használni, mivel a GEN nem használ megosztott szegmenst. Ezért általában ezek az object programok lehetnek felhasználói programok a as címről indítvavagy rendszerbővítések relokálható vagy abszolút a 3. Így általában nem lehetséges a programok tesztelése az R parancs segítségével azon a címen, amelyen végül bináris opció visszatér fognak, mert a GEN egy rendszerbővítés, a szövegek pedig a közelében kezdődnek.

Ezért a bináris opciók pontos visszafordítási mutatója ajánlatos az ORG direktíva használata a bináris opciók pontos visszafordítási mutatója közben, egyszerűen meg kell várni azt, hogy a GEN egy biztonságos helyre letegye az objectot és utána kell tesztelni az R parancs vagy a MON segítségével.

Csak a program hibakeresésénél debug vigyük be az ORG-ot és a header kódot a meleg indításhoz s aztán fordítsuk le a pontos modul formátumba az R assembly opciót használva. Negyedik Fejezet: Gyors hivatkozási útmutató 4.

Illegal symbol Ez az üzenet azt jelzi, hogy egy címke rossz formátumú vagy nem megengedett karaktereket a bináris opciók pontos visszafordítási mutatója.

Megjegyezzük, hogy a mnemonikokat és az assembler direktívákat is címkéknek tekinti. Symbol is Reserved Word A szóbanforgó címke megegyezik egy fenntartott szóval. Ne feledjük, hogy egy foglalt szó képezheti egy címke részét, így a HL egy nem megengedett címke, a HL1 viszont igen.

Redefined symbol Ez akkor íródik ki, ha egy címke kétszer jelenik meg a címkemezőben azaz a DEFL-t nem használtuk a második és az azt követő esetekben. A hibát az okozhatja, ha látszólag különböző címkéknek az első S számú karakterük megegyezik, ahol S a definiált címkehossz.

Bad mnemonic Azt jelöli, hogy a mnemonik vagy opcode nem megengedett. Ez a hiba akkor fordul elő, ha egy macrót úgy hívunk meg, hogy előzőleg vagy egyáltalán nem deklaráltuk. Bad expression Egy kifejezés rossz formátumú. Ez általában azt jelenti, hogy egy operátor hiányzik belőle vagy felismerhetetlen.

Expression syntax A sorban az operandus mező formátuma rossz, pl.

a bináris opciók pontos visszafordítási mutatója

LD A,DE. Expression too complex A meghívott kifejezés kiértékelőnek túl bonyolult a kifejezés.

  1. Bináris opciók motorja
  2. A legjobb trend mutató. Mi a trendfordulás mutatója? Trendszilárdsági mutató
  3. Az évente megjelenő Pénzügyi fogyasztóvédelmi jelentés elsődleges célja, hogy átfogó képet nyújtson a fogyasztóknak, valamint a pénzügyi szektorban működő intézményeknek az aktuális fogyasztóvédelmi témákról.
  4. Az e-könyv és a SuperTraderTV.

A tripla zárójel a körülbelüli maximum. Bontsa szét a kifejezést egyszerűbb egységekre. Divislon by zero Nullával való osztás.

Bad dot operator Érvénytelen pont operátort használt a kifejezésben. Ez azt jelenti, hogy egy pont operátor rossz formátumú, pl. LT vagy. Type mismatch Ez akkor fordul elő, amikor egy kifejezésben egy szám vagy címke helyén regiszter áll, pl.

LD A,-HL. Akkor is megjelenhet, ha abszolút és relokálható operandusok nem megengedett kombinációja szerepel.

-Bináris opciós e könyv haladóknak a SuperTraderTV-től

Missing Ez a hibajelzés egy kifejezésben a jobb zárójel hiányára utal. A kifejezés regisztert is tartalmazhat, pl. Bad command A hibajelzés azt jelenti, hogy a parancsként használt kezdőbetű érvénytelen vagy egy parancs szintaxisa rossz, pl.

Too many includes Az include-ok nem egymásba ágyazhatók. Bad directive Ez a hiba akkor fordul elő, ha egy assembler direktíva mellett nem megengedett számú paraméter áll, pl. Nested conditional Feltételes assembler direktívák nem lehetnek egymásba ágyazva.

A legjobb trend mutató. Mi a trendfordulás mutatója? Trendszilárdsági mutató

Macro parameter stack overflow A macró kiértékelése alatt keletkező karakterek száma túl sok. A maximum Ez a hiba általában rekurzív macróknál szokott előfordulni, de egymásba ágyazásnál is megjelenhet, azaz ha egy macróban előfordul egy másik macró.

Bad Macro parameter A macró paramétereket a karakternek kell megelőzni a macró deklarációjában. Out of range Ez a 2.

Legtöbb esetben határon túli relatíve jump-ot relatív ugrást vagy DJNZ-t jelent. Általában azt mutatja, hogy egy kifejezés értéke túl nagy, nem fér bele egy byte-ba, pl. A következő hibaüzenetek fatális hibákat fatal error jelölnek. Fatal error esetén a fordítás folyamata megszakad és visszatér az editorba. A szimbólum tábla mérete túlhaladta a számára kijelölt helyet. Ez fatal error.

No Room! Nincs több hely az objectnak a memóriában. Fenntartott szavak A következőkben bemutatjuk a GEN fenntartott szavainak a listáját. Ezek a szimbólumok nem használhatók címkeként, habár képezhetik egy címke részét.

Fontos információk