Kereskedési templom

Forex kereskedés alapjai kezdőknek

Teljes szövegű keresés Templom megtisztítása Ev-i történet, amelyet mind a négy evangélista feljegyzett Kereskedési templom 21,12k. A kereskedési templom szerint Jézus, ostorral a kezében, kiűzte a templom külső udvaráról az áldozati állatokat áruló kereskedőket és templomi pénzváltókat. A történet a szinoptikusoknál a passiótörténet lényeges eleme, Jánosnál pedig az ev elején áll, anélkül hogy az események későbbi alakulására különösebb hatással volna.

A templom megtisztítása, a templomépítéshez és a kultuszreformhoz hasonlóan, messiási tett ld.

kereskedési templom

A kereskedés közvetlen kapcsolatban állt a templomi áldozatbemutatással. Az ott folytatott adásvételt engedélyhez kötötték, amelyből a főpapi család nagy hasznot húzott.

kereskedési templom

Ez a fajta kereskedés csak a páskát megelőző időben volt engedélyezve. Jézus tettét az Ézs 56,7 idézete értelmezi: a templom nem áldozóhely, hanem az imádság háza, amit nem kereskedési templom kereskedéssel összekötni. A népek előudvara viszont piactérré változott, ezért kell megtisztítani.

kereskedési templom

A templom megtisztításának tehát nem reformáló, hanem jelszerű jellege volt: Isten eszkhatológikus házára utal, amely minden nép számára az imádság háza lesz. Izráel vezetői viszont rablóbarlanggá tették ill. Jn 2,16 szerint: »kalmárkodás háza«.

kereskedési templom

Mt leírásában vakok és sánták is bemehetnek a templomba, akik egyébként a 2Sám 5,8 rendelkezése alapján ki voltak a kultuszból rekesztve. A Messiás most a maga gyülekezetébe hívja őket és ezáltal kultuszképessé lesznek.

kereskedési templom

A tanítványokat Jn ev szerint olyan mélyen megrendítette ez az esemény, hogy az írás szavai jutottak eszükbe Zsolt 69, Amikor kereskedési kereskedési templom Nagytanács tagjai Jézustól csodát kérnek, hogy ezáltal igazolja messiás-voltát, akkor Jézus a templom lerombolására, ill. Mt 26,61; Mk 14, A zsidók nem értik Jézus titokzatos szavait, és a tanítványok is csak feltámadása után értették meg szavainak értelmét, hogy ő testének templomáról beszélt Jn 2,

kereskedési templom

Fontos információk