Internetes kereseti stratégia,

Könyvtári információkeresés | Digitális Tankönyvtár

internetes kereseti stratégia

Automatizált és emberi közreműködéssel végzett keresés Az információkeresés egyes folyamatainak automatizált internetes kereseti stratégia az internetes kereseti stratégia teljesen formalizált végletét képviselik. Egyik fajtájuk az automatizált indexelés.

internetes kereseti stratégia

Ezen olyan eljárásokat értünk, melyekben a szöveg, referátum vagy a cím szavait gépi segítséggel kivonatolják extrahálják akár úgy, ahogy a szavak az eredeti dokumentumban szerepelnek, akár szótövek alapján összevetve ezt konflálásnak nevezikakár súlyozva, statisztikai vagy valószínűségi alapon, akár pedig a felsorolt főbb eljárásokat kombinálva. Másik fajtájuk az automatikus dokumentumosztályozás. Ebben a szöveg szavait arra használják föl, hogy megfelelő matematikai eljárásokkal például klaszterelemzéssel hasonlóságokat állapítsanak meg a dokumentumok között.

A hasonlóság megállapításának az alapja pedig az, hogy milyen mértékben fordulnak elő a dokumentumokban vagy azok reprezentációiban például a referátumokban, deszkriptorláncokban közös szavak.

internetes kereseti stratégia

Mindkét eljárás eredményeként általában gépi indexek, online mutatók készülnek, melyek alapján a kereső tájékozódhat. A természetes nyelvű szövegeket azonban a szintaktikai szerkezet és a szemantikai tulajdonságok jellemzik.

Watch Full World Poker Tour Gardens Main Event Final Table

Ezekkel a szerkezeti és tartalmi jelentésbeli jellemzőkkel az automatikus indexelés és osztályozás művelői általában nem foglalkoznak, mert a nyelv problémáit csak mint statisztikai—kvantitatív kérdést kezelik. A nyelv szempontjából ezeket az eljárásokat kvantitatív nyelvészeti eljárásoknak nevezik. Mindezt az automatizált eljárásokról nem csak azért kellett elmondani, mert egyre jobban el fognak terjedni, még a könyvtári információkeresésen belül is. Elsősorban azért mondtuk el, hogy rávilágítsunk: valójában a keresés teljesen soha sem formalizálható és ezért teljesen nem is gépesíthető.

  • A gyűjtött, feldolgozott és adatbázisban tárolt információ keresése
  • A bináris opciók megkezdik a kereskedést
  • Hogyan lehet bitcoin címet szerezni a tőzsdén

Az információkeresés egy része mindig ún. A keresési stratégia alkalmazása ismétlődő és közelítő iteratív tevékenység, mivel a kapott találatok elemzése alapján a keresőprofil módosítására és az összehasonlítás megismétlésére kerülhet sor annak érdekében, hogy a tárolót optimálisan lekérdezhessük. A keresési stratégia módszereire jelentősen hatottak a as évekbeli cranfieldi vizsgálatokkal kezdődő hatékonysági kísérletek.

Könyvtári információkeresés

Az első stratégiai internetes kereseti stratégia Frederick W. Lancaster írta. Az ilyen jellegű kutatások legjelentősebb képviselője Marcia John Bates, aki a hetvenes években publikálta kísérleti eredményeit.

internetes kereseti stratégia

A keresési stratégia legfontosabb fogalmait Charles Meadow, főleg pedig Frederick W. Lancaster dolgozták ki és vezették be a gyakorlatba. Néhány szerző már a keresőkép megszerkesztését stratégiának nevezi, noha ezt helyesebb a keresőkérdés megformálásának tekinteni. Mind a stratégia, mind a taktika meghatározott szempontok érvényesülését jelenti a keresés folyamatán belül; annak eldöntését, hogy mi a keresés lebonyolításának legjobb útja.

Adatbázis keresési stratégiák: V./1. A látható és láthatatlan web

A stratégiában a már megformált kérdések konkrét, módszeres alkalmazásáról van szó, a keresés egyes útjainak pontos tervéről. A taktika ennél intuitívebb módszerek összessége. Mind a stratégia, mind a taktika lényegében heurisztikus eljárás: a feltalálás, a rájövés módszerének tudománya, a rávezető, kitaláltató módszerek összessége, mely ötleteken, tapasztalatokon és intuíción alapul. A továbbiakban a legfontosabb stratégiai eljárásokat foglaljuk össze Stephen P.

Kurzuskategóriák

Harter, Charles Meadow és Richard Hartley nyomán. A felsorolt eljárások egymással kombinálhatók is. A felhasználó által közvetlenül megadott kifejezésekkel vagy azok csonkolt változataival hajtjuk végre. A kapott találati tételekből tapasztalatokat szűrhetünk le a részletes keresés — pontosabb keresőkép — megvalósításához. Fogalmi építőkockák alkotása A fogalmi építőkockák alkotásán building blocks alapuló stratégiát akkor célszerű alkalmazni, ha a keresőkérdés több szóból áll; egy tárgy részletező leírásáról van szó.

Megfogalmazzuk a keresőkérdést. A kérdésen belül minden keresőszó egy-egy keresőfogalmat nevez meg. Minden fogalomnak egy-egy építőkocka a kerete, amelyen belül valójában nem mindig csak egy, hanem olykor több azonos vagy közel azonos jelentésű keresőszóval lehet megnevezni az adott fogalmat.

A keresőszavak alapján VAGY műveleti internetes kereseti stratégia használva építőkockánként keresőképeket kell szerkeszteni. Az egyes építőkockákat összekapcsoljuk értelemszerűen megválasztott Boole-operátorokkal. Ez lesz a teljes keresőkép.

Az eredményt elemezzük, szükség szerint visszacsatolunk és módosítunk a keresőképen. A legfontosabb, hogy minden azonos vagy közel azonos jelentésű, de akár átfogóbb vagy speciálisabb keresőszót megadjunk. Az építőkockát tehát az adott keresés szempontjából ekvivalens ismérvek alkotják az építőkockán belül ugyan lehetnek speciálisabb és általánosabb fogalmak kifejezései is, a szerepük itt azonos: a keresőfogalom egy-egy elemét képviselik.

Kurzus: Adatbázis keresési stratégiák

A teljes keresőkérdésben tetszés szerinti számú építőkocka is lehet. F1 ásványolaj? VAGY kőolaj? VAGY olaj?

internetes kereseti stratégia

Fontos információk