Valós opciós elszámolás

Származékos ügyletek és a számviteli törvény egyéb módosításai – megoldásdömping
Címkék: fedezeti ügyletcash-flow fedezeti ügyletfloor ügyletswap ügyletektőzsdén kívüli ügyletekopciós ügyletekkamatfedezeti ügyletcap ügyletszármazékos ügyletekegyéb fedezeti ügylethatáridős ügyletekcollar ügylettőzsdei ügyletek könyveléseelszámolási ügyletleszállítási ügylettotal return swap ügyletcurrency swap ügyletcredit default swap ügyletvalósérték fedezeti ügylet A származékos ügyletek egyre inkább terjednek a vállalkozások körében - nem csak a pénz-és tőkepiaci szektorban — akik gyakran valós opciós elszámolás olyan helyzetbe, hogy a már megkötött ügyletek elszámolását — részletes ismeretek hiányában — nem tudják végrehajtani. Ezért fontos, hogy az idevonatkozó szakszerű ismereteket minél szélesebb körben terjesszük és a vállalkozások megfelelő biztonsággal tudják azokat alkalmazni gazdálkodásuk során. Írásunkban a származékos ügyletekre vonatkozó ismereteket tekintjük át, majd a folytatásban konkrét példákon keresztül mutatjuk be, hogyan kell elszámolni az egyes ügyletfajtákat a bekerülési értéken történő értékelés általános szabályai mellett, illetve a valós értéken történő értékelés szabályainak alkalmazása esetén attól függően, hogy kereskedési ügyletről vagy fedezeti ügyletről van szó. A szolgáltatás igénybevétele az Önadózó újság előfizetői részére biztosított.

Általában a besorolás-értékelés és az értékvesztés azok a témakörök, amelyekről e standardet ismerhetik. Az eddigi tapasztalataink alapján e két téma megfelelően komplex ahhoz, hogy az IFRS 9-re való felkészülési időben elegendő feladatot adjon az IFRS szerint pénzügyi kimutatásokat készítő vállalkozásoknak, főként a pénzügyi valós opciós elszámolás.

MeRSZ online okoskönyvtár

Van azonban egy harmadik nagy terület is az IFRS 9-ben, amelyről érdemes szólni, ez pedig a fedezeti számvitel. Csakúgy, mint az IAS 39, az IFRS 9 sem teszi kötelezővé a fedezeti elszámolást; az továbbra is lehetőség marad a vállalkozásoknak abban az esetben, ha az a standardben írt feltételeknek megfelelnek.

valós opciós elszámolás robot az interneten történő befektetés nélkül

Az IFRS 9 nem hoz lényeges változást az IAS hez képest a fedezeti elszámolási modelleket, illetve a tényleges fedezeti hatékonytalanság elszámolásának követelményét illetően sem. Változást hoz viszont abban, hogy a fedezeti elszámolást szorosabban kapcsolja a gazdálkodó kockázatkezelési céljaihoz, amit sok érintett kedvező fejleményként értékelhet. Ez a szorosabb összekapcsolás alapvetően kettős: egyrészt az IFRS 9 alatt az IAS ben megengedettnél több, kockázatkezelési célokra alkalmazott tranzakció teljesítheti majd a fedezeti elszámolás alkalmazhatóságának kritériumait, másrészt a fedezeti kapcsolat csak akkor fogja teljesíteni az IFRS 9-ben megfogalmazott — a fedezeti elszámoláshoz több egyéb feltétel mellett szükséges — hatékonysági kritériumot, ha a fedezeti kapcsolat fedezeti aránya megegyezik azzal a fedezeti aránnyal, ami a gazdálkodó által tényleges fedezett tétel és ennek a fedeztetésére ténylegesen alkalmazott fedezeti instrumentum mennyiségéből következik vagyis amit a gazdálkodó a kockázatkezelési céljaiból következően ténylegesen alkalmaz.

Változnak az IFRS az opciók lejárati dátuma alatt a fedezeti hatékonyság mérésének valós opciós elszámolás is, bár a tényleges fedezeti hatékonytalanság számszerűsítését és elszámolását az IFRS 9 is megköveteli.

A származékos ügyletek számviteli elszámolása I.

A fedezeti hatékonyságot a standard szerint a fedezeti kapcsolat kezdetén a megjelöléskorilletve a kezdeti megjelölést követően minden beszámolási periódusban előretekintően kell mérni az IAS 39 a kezdeti megjelölést követően visszatekintő hatékonyság vizsgálatot követelt meg. A fedezeti kapcsolatban fedezeti tételként megjelölhető instrumentumok köre bővül, például az eredménnyel szemben valós értéken értékelt nem pénzügyi eszközökkel az IAS 39 alatt nem pénzügyi eszközöket kizárólag olyan fedezeti kapcsolatban lehetett fedezeti tételként megjelölni, ahol a fedezett kockázat a valós opciós elszámolás voltvagy a kiírt opciókkal bizonyos esetekben az IAS 39 alatt a kiírt opciókat csak nagyon speciális esetekben volt lehetőség fedezeti tételként megjelölni.

Az új standard valós opciós elszámolás lehetővé válik nettó pozíciók fedezett tételként való megjelölése és rugalmasabbá válik tételek egy csoportjának fedezett tételként való megjelölése is.

Az alaptőke-műveletek számviteli elszámolása a részvénytársaságnál 1.

Bővül a fedezett kockázatként megjelölhető kockázatok köre kereskedési vezető tulajdonságai, például nem pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos kockázat egy azonosítható és megbízhatóan mérhető komponense is megjelölhető fedezett kockázatként az IAS 39 alatt nem pénzügyi instrumentumok valós opciós elszámolás csak a devizakockázat volt ilyen, elkülönített fedezett kockázatként megjelölhető valós opciós elszámolás.

A változások között érdemes szólnunk a fedezeti elszámolás alternatívájának tekinthető valós érték opció változásairól az IAS hez képest.

valós opciós elszámolás opciók mi ez a példa

Az IAS 39 alatt a valós érték opció pénzügyi eszközök és kötelezettségek esetén a kezdeti megjelenítéskor alkalmazható, később visszavonhatatlan választási lehetőség, az adott instrumentum eredménnyel szemben valós értéken értékeltként történő megjelölésére.

A valós érték opciót sokan a fedezeti elszámolás alternatívájaként alkalmazták, mert számos esetben közel azonos eredményre vezet, mint a fedezeti elszámolás, annak a gazdálkodók által olykor túl terhesnek érzett, szigorú dokumentációs és fedezetértékelési követelményei nélkül.

A számviteli törvény 2017. évi változásai

A megjelölés az IFRS 9 alatt is csak a kezdeti megjelenítéskor tehető meg, és később visszavonhatatlan. Példaként vegyünk egy gazdálkodót, aki saját felhasználási igényei miatt tonna búzát vásárolt fizikai leszállítással, egy éves határidőre, és párhuzamosan egy származékos ügyletet határidős búza eladást kötött a tőzsdén, hogy a határidős búzavásárlásának a búza árának mozgása miatt valós opciós elszámolás valós érték változásait fedezze.

További tartalmak Származékos ügyletekre vonatkozó módosítások A Szt.

Tételezzük fel, hogy a fenti ügyletek paraméterei olyanok, hogy ez a fedezet tökéletesen hatékony, tehát épp ugyanannyival mozdulna el az egyik és a másik szerződés valós értéke a búza árváltozásának hatásárára, csak ellentétes irányban.

Az IAS 39 alatt a gazdálkodó nem értékelhetné pénzügyi instrumentumként a leszállításos határidős búza vásárlást, hiszen az a fentebb írtak szerint az kívül esne az IAS 39 hatókörén. Azt még nem teljesített szerződésként kellene figyelembe vennie, és emiatt nem jelenne meg a pénzügyi kimutatásokban a tényleges teljesítésig.

A fentiekben csupán néhány fontosnak ítélt változást tekintettünk át a teljesség igénye nélkül.

Tettük ezt annak szemléltetésére, hogy úgy tűnik, az IFRS 9 fedezeti elszámolási szabályai azt eredményezik majd, hogy a fedezeti számvitel közelebb kerül a tényleges kockázatkezelési tevékenység pénzügyi kimutatásokban való leképezéséhez.

Az IFRS 9 azonban a fedezeti elszámolás területén is, a besorolás, értékelés és értékvesztés területéhez hasonlóan megválaszolandó kérdéseket nyit, döntések meghozatalát, az IAS nél nagyobb mértékben elvalapú fedezeti szabályok körültekintő elemzését és alkalmazását, az említettekhez kapcsolódóan esetlegesen a meglévő folyamatok, rendszerek átalakítását, módosítását, s nem utolsósorban pótlólagos közzétételeket kíván meg az egyes gazdálkodóktól.

Fontos említenünk, hogy a fedezeti elszámolás témája standardalkotói szempontból nem lezárt.

valós opciós elszámolás nyereséges kereskedelem talál kereskedést

Szintén a fenti, külön IASB projekt okán, az IFRS 9 időlegesen a fenti projekt lezárultáig továbbviszi az IAS ben található kamatlábkockázatra vonatkozó portfólió valós érték fedezeti ügylet szabályait.

Fontos információk